VI-QUHJ-XX的功能、参数、电路图、封装、引脚图、PDF资料

VI-QUHJ-XX中文资料

功能介紹 中文 :

功能介紹 英文 : InputV90-132/180-264Vac; outputV36V; 150-600W; 30-120A autoranging AC-DC switcher

品牌 : Vicor

封装 :

引脚 :


VI-QUHJ-XX的图片和电路图

VI-QUHJ-XX供应商